Rakovinové bunky ktoré máme v nás


Väčšina zdravých ľudí má predrakovinové bunky zvané mikrotumory ktoré si so sebou nosia v tele. Potravinami, ktorými sa kŕmime, zabráňujeme zmenám týchto neškodných buniek na škodlivé.
Vznik rakovinových buniek

Každý druh rakoviny zahŕňa rôzne genetické mutácie, produkuje rôzne symptómy a vytvára rôzne diagnostické
biomarkery. V skutočnosti je to práve rôznorodosť rakoviny čo robí rakovinu veľmi ťažko liečiteľnou. Najväčšou podobnosťou rôznorodých rakovín je práve degenerácia na rakovinovú bunku ktorá ju robí zhubnou a nebezpečnou.


Progres rakoviny

Fáza 1 – normálna bunka je poškodená určitou formou karcinogénu (je to substancia spôsobujúca rakovinu). Tento proces je zvaný ako „inicializácia“. Bunka v tejto fáze ešte nie je rakovinovou bunkou, no je schopná stať sa ňou.

Fáza 2 – Väčšina zdravých ľudí má práve takéto bunky v tele. Bolo preukázané, že ľudia ktorí zomreli z iných dôvodov ako rakovina 30-50% týchto latentných mikrotumorov v ich prsníkoch zatiaľ čo u mužoch to bolo 40% v prostate, až 98% ľudí má latentné mikrotumory práve v štítnej žľaze. U mnohých ľudí sa tieto mikrotumory nijako nezmenia a teda nestanú sa detekovanými a nebezpečnými tumormi.

Fáza 3 – Počas tejto fázy bunka začína byť rakovinovou a je schopná nekontrolovaného rastu. Začne napádať blízke tkanivá a tvorí okolo seba nové cievy. Tieto cievy tak kŕmia tumor a umožňujú mu rásť a stávať sa oveľa nebezpečnejším. V tejto fáze sa môže rakovinová bunka stať metastatickou, znamenajúc že je schopná šíriť sa do iných tkanív a orgánov v tele.
Zabránenie pokroku mikrotumorov

Trvá dlhší čas kým sa bunka z fázy 1 dostane do fázy 2, niekedy to trvá desaťročia a teda to dokážeme využiť a tak zabrániť takýmto zmenám, teda presnejšie minimalizovať.

Vedecké štúdia preukazujú, že jedenie potravín obsahujúce zlúčeninu zvanú fytochemikálie každý deň pomáha zabrániť vzniku buniek (vo fáze 1) a taktiež jej vývoj do fázy 2.


Potraviny obsahujúce fytochemikálie: takmer všetky ovocia a zeleniny. Najsilnejšie potraviny sú kapustovité zeleniny, zelený čaj, kurkuma, paradajky a citrusové ovocia.