73% mladých majú vysoké riziko cievnej príhody a nevedia o príznakoch


Liečenie cievnej mozgovej príhody je extrémne dôležité a to najmä počas prvých troch hodinách po tom ako osoba zažíva jej prvé symptómy. 
To je v angličtine často zvané ako „goldwindow“ (zlaté okno), je to doba kedy je vyžadované od lekárov zastaviť či minimalizovať poškodenie spôsobené takouto príhodou a taktiež zresetovať prítok krvi do mozgu.

Na cievnu mozgovú príhodu nie je nik príliš mladý, nestáva sa to výlučne starým ľuďom – tak ako ste si mysleli a teda mladí ľudia musia vedieť ako reagovať na symptómy takejto cievnej mozgovej príhody ktorá spôsobí trvalé zmeny.

Táto príhoda môže človeka postihnúť v akomkoľvek veku, no rizikové faktory sú najmä cukrovka, vysoký cholesterol, fibrilácia predsiení vysoký krvný tlak a vysoký príjem nasýtených tukov. Okolo 85% ľudí ktorí zažívajú mozgové príhody majú blokovanie v tepnách mozgu čo spôsobuje zastavenie prísunu kyslíka. Ak k tomuto dôjde, človek nemôže hýbať s končatinami, porozumieť artikulovanej reči či môže zaznamenať stratu zraku v jednom či v oboch očiach. 
Iné značné symptómy sú ochabnutie tváre, slabosť v rukách, náhle závrate, problémy s chodením či vážna nevysvetliteľná bolesť hlavy. Pokiaľ sa takéto symptómy preukážu, jedná sa o cievnu mozgovú príhodu ktorá vás môže poznačiť do konca vášho života a teda osoba potrebuje lekársku pomoc urgentne do 3 hodín.