Fajčenie počas tehotenstva zvyšuje riziko schizofrénie u detí


Podľa nedávnej štúdie, deti ktoré sa narodili matkám ktoré fajčili počas tehotenstva majú väčšiu šancu mať schizofréniu.

 Táto nedávna štúdia bola vykonaná univerzitou v štáte Kolumbia.Tím výskumníkov teda tvrdí, že existuje spojenie medzi fajčením počas tehotenstva a zvýšenemu riziku vývinu schizofrénie u detí.


Skupina výskumníkov ohodnotila tisíc prípadov schizofrénie ktorá vznikla u fínskych detí medzi rokmi 1983 a 1998. Výsledky preukázali, že zvýšená hladina nikotínu v krvi matky boli spojené so zvýšeným rizikom vážnych mentálnych porúch u ich detí.

Alan Brown, MD, MPH, autor a profesor epidemiológie a taktiež profesor klinickej psychiatrie na škole Mailman School poskytol nasledujúce stanovisko ohľadom novej štúdie: „Podľa našich znalostí je toto tou prvou štúdiou ktorá preukazuje vzťah medzi fetálnym vystavením nikotínu a schizofréniou. Poskytli sme celoštátnu vzorku s najvyšším množstvom prípadov schizofrénie doteraz pre štúdie tohto typu.“

Výskumníci vyhodnotili dáta z veľkých národných kohort tehotných žien ktoré sa podielali na štúdii zvanej „Fínska prenatálna štúdia schizofrénie“. Tím výskumníkov boli schopní identifikovať 977 prípadov schizofrénie u detí.

Matky oboch skupín detí poskytli krvné vzorky v prvom trimestri a v skorom druhom trimestri tehotenstva. Tieto vzorky boli následne analyzované na prítomnosť kotinínu – biomarker nikotínu, ktorý je využívaný na zistenie či matky čakajúce na pôrod boli vystavené tabakovému dymu.

Výsledky štúdiiVýskumníci zistili, že zvýšené úrovne kotinínu v krvných vzorkách tehotných matiek boli spojené so zvýšeným rizikom vzniku schizofrénie u ich detí. Percentáž sa pohybovala okolo 38%, teda matky, ktoré boli vystavené väčšiemu množstvu nikotínu, mali 38% väčšiu šancu že ich deti budú mať schizofréniu než u tých ktoré neboli vystavené nikotínu, poprípade len v malom množstve.foto :  www.kankan.sk